Sensotec Instruments S.A.

HISTÒRIA

Sensotec Instruments SA, es va fundar l’any 1984 por un petit equip d’Enginyers i Tècnics especialitzats en el Sector de la Instrumentació Industrial. Des del començament, les seves activitats es van centrar  en el camp de la mesura i control de variables per la Indústria (pressió, temperatura, humitat, nivell, forces/pesos i desplaçament).

Malgrat que en aquell moment els sistemes de mesura es basaven majoritàriament en tecnologies electro-mecàniques, Sensotec Instruments SA va ser pionera en España en la  introducció dels nous avanços de la electrònica que començava a aplicar-se en el camp dels Sensors / Transductors / Transmissors.

Al 1990 la seva especialització, en aquest campo, era coneguda a la majoria de les Indústries i fabricacions OEM del nostre País ja que el seu programa de subministrament incloïa una considerable gama de Sensors/Transductors/Transmissors con senyals de sortida compatibles amb la majoria d’equips de mesura del mercat, així com els equips electrònics complementaris per l’alimentació, el tractament i visualització d’aquestes senyals.

També en esta època es va constituir a l’Empresa un Laboratori per Assajos y Calibratges amb equips patró de precisió, a la vegada que es va incloure a la seva línia de productes un conjunt d’ aparells de calibratge portàtils i de sobretaula adequats a las necessitats del Tècnic de Manteniment a les instal·lacions industrials.

ACTUALITAT

Sensotec Instruments SA, te la Seu Central a Cornellà de Llobregat (Barcelona), amb 400 m² destinats a fabricació i laboratori; 300 m² de magatzem y 250 m² d’oficines. L’equip humà està format per 17 empleats, 13 dels quals son Enginyers o Tècnics especialitzats en el camp de la electrònica.

Està present a Madrid con oficines, personal i organització adequada per la comercialització i suport tècnic a tot el centre d’Espanya.

A Portugal disposa de delegació a Lisboa para atendre i cobrir totes les necessitats del Territori Portuguès.

PROJECCIÓ DE FUTUR

En estreta col·laboració amb les seves representades, està treballant en diverses àrees d’investigació per simplificar la instrumentació en els processos industrials. Un objectiu constant és incorporar les darreres tecnologies al camp dels Sensors/Transductors/Transmissors per la mesura i control de variables físiques, desenvolupant nous models que s’ajustin a les múltiples aplicacions que sorgeixen en els processos industrials i fabricacions OEM, així com proporcionant solucions específiques pels seus clients.

Paral·lelament i per tota la gama de Sensors/Transductors/Transmissors, està desenvolupant noves generacions d’equips electrònics digitals multifunció, totalment programables per teclat o PC i dotats de comunicació digital intel·ligent.

Ampliació constant del Laboratori de Calibratge amb l’adquisició dels més moderns equips.

Missió

SENSOTEC INSTRUMENTS S.A. té com a finalitat principal oferir solucions satisfactòries per les necessitats dels clients en el camp de la mesura.  El nostre objectiu principal és oferir una solució global que permeti resoldre els problemes tant comercials com tècnics des de la selecció del producte més adequat fins la posada en marxa.

Per poder complir aquesta finalitat, disposem d’un equip dinàmic que s’adapta a les variacions del mercat i es manté al dia per oferir les millors y més actuals solucions en instrumentació i sistemes de mesura.

La satisfacció total del client es el nostre principal objectiu i mantenir la confiança dels clients es la millor forma de  valorar el resultat.

Serveis

La seva especialització i experiència en aquest Sector, participant en múltiples projectes d’automatització, li permeten oferir als seus clients un eficaç suport tècnic que resumim als següents serveis:

 • Estudi, selecció i avaluació de l’equip adequat a les necessitats de la instal·lació, amb intervenció del Departament d’Enginyeria si és necessari.
 • Asistencia Técnica en las diferents fases de la instal·lació, posada en marxa y ajust dels equips quan sigui necessari.
 • Possibilitat de desplaçament a la instal·lació, previ pressupost, quan es requereixi.
 • Ajust i calibratge dels equips al seu laboratori.
 • Assessorament tècnic permanent en tots aquells problemes que puguin sorgir en el normal funcionament dels seus equips.
 • Possibilitat de lliurar els equips amb els corresponents Certificats (Calibratge, Verificació, Conformitat, etc.).
 • Departament d’ Enginyeria: concepció i disseny bàsic de sistemes de control/automatització i instrumentació per unitats industrials, optimització de processos, bancs de calibratge: Enginyeria de detall y subministrament de bancs complerts.

Certificacions

Sensotec Instruments S.A. disposa de las següents certificacions:

 • Certificat ISO 9001:2008
 • Directiva 2002/96/CE , acreditació com productor P-46652-1
 • Certificació CE de tots els instruments comercialitzats
 • Certificats de productes. Disposem de productes certificats per diferents organismes i homologacions diverses. D’entre ells destaquem: ATEX, DNV, Germanischer Lloyd, LLoyd’s Register, UKAS, TÜV, ENAC, CSA,KTL,KOSHA, SIL-2, DESINA, CiA, PNO

Política de qualitat

La Política de qualitat de Sensotec té com objectiu minimitzar les incidències amb clients y proveïdors tendint al 0% d’errors i disposar de les eines necessàries pera minimitzar qualsevol incident que pugui afectar al client.

A partir de la missió descrita anteriorment tenim definit clarament el rumb de l’Empresa i en base a això establim las decisions estratègiques necessàries per garantir la nostra competitivitat.

La política de qualitat de Sensotec es sustenta sobre 5 premisses:

 • Els requisits de la norma ISO 9001.  Per mitjà de la norma ens obliguem al compromís de complir amb els requisits dels clients i de millora continua del nostre sistema de gestió.
 • El client. La satisfacció del client és l’objectiu principal. La millora de l’atenció personal al client i la recerca de solucions satisfactòries en quant a terminis de lliurament, solucions tècniques i rendibilitat son les eines per aconseguir-ho.
 • El mercat. Hem de mantenir-nos al dia en les necessitats i novetats que ofereix el mercat.
 • La nostra Empresa. Som conscients de la organització que disposem, de les nostres possibilitats i habilitats pel que hem d’aprofitar al màxim el nostre potencial i evitar incidir en elements que estan fora del nostre abast.
 • Organització. tots els recursos humans de Sensotec, des de la direcció fins a tot l’staff, estem compromesos amb la política de qualitat com element fonamental en la gestió de la organització.